تولید کننده تجهیزات هیدرولیک صنعتی و ماشین‌سازی (مجموعه‌ها و قطعات یدکی)

پنجمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی برگزار میکند.


زمان: 9 الی 11 بهمن ماه 1402


ساعت بازدید: 17 الی 22

آدرس نمایشگاه: جزیره کیش


 مرکز همایش ها و نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش غرفه  97 


دعوت نامه: