تولید کننده تجهیزات هیدرولیک صنعتی و ماشین‌سازی (مجموعه‌ها و قطعات یدکی)

هفتمین نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز، پتروشیمی برگزار میکند.


زمان: 19 الی 22 آذرماه 1402


ساعت بازدید: 9 الی 17

آدرس نمایشگاه: پارس جنوبی-عسلویه

عسلویه، بلوار سیراف، پانصد متر بعد از سه راه عسلویـه
به سمــــــــــت فرودگـــــــاه، محــــــل برگزاری دائمــــی
نمایشگـاه های بیــــــــــن المللـــــــــــــی پـــــــــــــارس


دعوت نامه: