تولید کننده تجهیزات هیدرولیک صنعتی و ماشین‌سازی (مجموعه‌ها و قطعات یدکی)

دسته بندی محصول

جک هیدرولیکی:

جک های هیدرولیک در انواع گوناگون تولید می شوند و برای بلند کردن و جا انداختن و جابجایی اجسام سنگین بکار گرفته میشوند.
حرکت آرام و یکنواخت و کورس های مختلف جک ها و سبک بودن آنها باعث میشود کاربرد های فراوانی در صنایع مختلف داشته باشند.